//
لادن کوهگرد  2020-05-09 15:31:43   

ICها از لحاظ سطوح ولتاژ و حد نویز


ICها از لحاظ سطوح ولتاژ و حد نویز

یک وارانگر مانند  7404NOT IC  از خانواده TTL منطقی را در نظر بگیرید تولید کنندگان بیان می‌دارند که برای عملکرد صحیح، یک ورودی پایین باید درمحدودی زمین تا 0.8 ولت باشد. همچنین یک ورودی بالا باید درمحدودی 2 تا 5.5 ولت باشد محدوده‌ی از 0.8 ولت تا 2 ولت درناحیه ولتاژ ورودی ناحیه‌ای تعریف نشده یا محدوده‌ی نامعین است. ورودی‌هایی که در ناحیه نامعین قرار دارند نتایج غیر قابل پیش بینی درخروجی حاصل می‌نماید.

خروجی‌های قابل قبول وارانگر TTL به صورت شکل بالا است یک خروجی پایین معمولا در حدود 0 تا 4 .0 ولت و یک خروجی بالا در محدوده ای 2.4 تا 5.5 ولت است.

خانواده منطقی ICهای CMOS از سری 74C00 و 4000 که بسیار پرکاربرد هستند درمحدوده‌ی وسیعی از ولتاژهای منبع تغذیه از 3 ولت تا 15 ولت عمل می کند.

وارونگر CMOS به هر ولتاژ ورودی درمحدودهی 70 تا 100 درصد ولتاژ منبع تغذیه به عنوان یک سطح بالا پاسخ میدهد و هر ولتاژ در محدوده ی0 تا 30 درصد منبع تغذیه برای ICهای سری  74C00 و 4000  به عنوان یک ورودی پایین محسوب می شود.  ولتاژهای خروجی برای ICهای CMOS معمولا در محدوده ی ولتاژی منبع تغذیه قرار دارند.

ویژگی‌های ICها از لحاظ سطوح ولتاژ و حد نویز

ICهای CMOS با نماد T میتوانند جایگزین مستقیمی برای بسیاری از ICهای TTL باشند.

ICهایCMOS سری T دارای مشخصه های ولتاژ ورودی TTL و خروجی های CMOS  هستند.

حد نویز ICهای TTL و CMOS
مزیت مهم  CMOS توان کم  و ایمنی خوب آن دربرابر نویز است ایمنی در برابر نویز درواقع ضد حساسیت و مقاومت مدار در برابر ولتاژهای ناخواسته یا نویزاست که در مدارهای دیجیتال حدنویز نامیده می شود.
عدد نویز برای خانواده CMOS از خانواده TTL بهتر است.
نویز در یک سیستم دیجیتال ولتاژهای ناخواستهای است که در سیمهای ارتباطی و مسیرهای برد مدار چاپی ادغام میشود و ممکن است در سطوح منطقی ورودی اثر بگذارد و به این طریق در خروجی مدار خطا ایجاد کند.

میزان نویز در خروجی TTL IC همانطور که در شکل زیر سمت چپ نشان داده شده است در ولتاژهای پایین از 0.4 تا 0.8 ولت و در ولتاژهای بالا از 2 تا 2.4 است. یعنی در حدود 0.4 ولت. در CMOS IC همانطور که در شکل زیر سمت راست نشان داده شده است حد نویز در ولتاژهای پایین از 0 تا 0.05 ولت و در ولتاژهای بالا از 9.95 تا 10 ولت مشخص شده است. یعنی در حدود 0.05 ولت.

 

حد نویز ICهای TTL و CMOS

دانلود مطلب از لینک زیر:

 

 

منابع


اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال Tokheim مترجم پوپک محبت زاده